Dış Kaynak Hizmeti

Personel yerleştirmenin bir alternatifi olarak, KariyerBT, kuruma uygun olan personelin bordrolama işlemlerini de gerçekleştirebilmektedir. Bu sayede kurumlar, hizmet olarak sözleşmeli personel çalıştırabilir ve gider olarak bu hizmeti muhasebeleştirerek vergi avantajı sağlayabilirler. Dış kaynak personeli tedariği hizmeti alarak kurumlar aşağıdaki avantajları elde ederler;

  • Personele ait SGK ve benzeri özlük hakları ile ilgili işlemler KariyeBT tarafından gerçekleştirilir.
  • Hastalık, izin ve benzeri durumlarda, KariyerBT gerekirse ikame personel ile hizmet sürekliliğini sağlar
  • İhbar ve Kıdam tazminatı gibi yükümlülükleri KariyerBT karşılar
  • Tercihe göre, sözleşmeli personelin yeme, içme, ulaşım ve benzeri maliyetleri KariyerBT standartlarına uygun karşılanır.
  • Personelin performans değerlendirmesi KariyerBT tarafından gerçekleştirilir.
  • Kurumların ihtiyacına göre, sözleşmeli personel tedarik hizmeti yanında, profesyonal BT destek ve danışmanlık hizmeti de sağlanarak yetkinlikler arttırılır.
Dış Kaynak Hizmetleri
error: Content is protected !!