Aday Profili Belirleme

Bilişim sektörü, görev tanımları, yetkinlikler, teknik beceriler ve yetenekler açısından oldukça karmaşık olabilmektedir.

Kurumlar, bünyelerindeki BT departmanlarında görev alacak personelin profillerini belirlerken güçlük çekebilirler, zira BT dünyasında görev tanımları karmaşıklaşmış ve birden fazla uzmanlık isteyen alanlara sahip olabilir.

KariyerBT, olarak kurumlara danışmanlık hizmetleri kapsamında aşağıdaki alt başlıklarda hizmet sağlayarak yardımcı olmaktadır.

  • Mevcut çalışan veya işe alınması istenen personelin iş/görev tanımını oluşturma
  • BT personelinden beklenen teknik yetkinlikleri gerçek düzeyde belirleme
  • BT personeli veya adayı ile ilgili aranan yetenek havuzunu oluşturma
  • Varsa BT departmanı hiyerarşik yapısını ve organizasyon şemasını oluşturma
  • Aranan pozisyon için ilana uygun aday profili ve unvan oluşturma
error: Content is protected !!