BT Süreç Danışmanlığı

Kurumların Bilgi Teknolojileri departmanları ve işleyişi kurumun BT hizmet kalitesi arasında bir uyum olması gerekir. Bu uyumu sağlamak için, BT süreçlerinin doğru yapılandırılmış olması, takip edilmesi ve gereken durumlarda güncellenmesi gerekir. Kariyer BT olarak, kurumların bu ihtiyacına profesyonel süreç danışmanlarımız ile destek oluyoruz.

BT süreç danışmanlığı kapsamında sunduğumuz hizmetlerin alt başlıkları;

  • Bilişim yazılım ve donanım altyapısı inceleme, operasyonel sağlık kontrolü ve iyileştirme gerekli noktalar için tavsiye raporu oluşturma
  • BT envanter yönetim, olay takip, kullanıcı yetkilendirme ve benzeri tüm ITIL tabanlı süreçlerin oluşturulması ve yönetimi
  • KVKK, ISO27001 ve benzeri standartlara uyumluluk için gerekli güvenlik süreçleri oluşturma ve yönetme
  • İş Sürekliliği ve Felaket Senaryoları oluşturma, planlama ve yönetme
  • Sızma ve Zaafiyet testleri uygulama ve raporlama
error: Content is protected !!